HER: Gadus Group søker om å etablere et oppdrettsanlegg for torsk i Volda kommune, men Fiskeridirektoratet mener kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.
HER: Gadus Group søker om å etablere et oppdrettsanlegg for torsk i Volda kommune, men Fiskeridirektoratet mener kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.

Fraråder torskeoppdrett ved Alida: – Føre-var-prinsipp

Fiskeridirektoratet konkluderer med at det ikke bør etableres et sjøanlegg for torsk i Voldsfjorden ved Alida.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av en uttalelse fra 30. september der Fiskeridirektoratet gir innspill til saken:

– Med bakgrunn i et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsippet anbefaler vi at det ikke gis tillatelse til omsøkt lokalitet, skriver de.

Det er oppdrettsselskapet Gadus Group som søker om tillatelse til å etablere et sjøanlegg for torsk i det aktuelle området, i Voldsfjorden ved Alida, 15 minutter med bil fra Volda sentrum. Arealet vil etter planen fylles av to rekker med fem bur og åpne merder med en omkrets på 90 -160 meter, oppyste selskapet til Nærnett i slutten av september.

TILLATELSE: For at Gadus Group kan etablere seg ved Alida gjenstår det en tillatelse fra fylkeskommunen.
TILLATELSE: For at Gadus Group kan etablere seg ved Alida gjenstår det en tillatelse fra fylkeskommunen.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det usikkert hvordan en slik etablering eventuelt vil kunne påvirke villtorsk.

– Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke eventuelle påvirkninger et slikt anlegg vil kunne medføre, med tanke på risiko og negative påvirkninger på ville torskebestander.

– Ingen effekt på lokalt fiskeri

Tidligere har det blitt hevdet at etableringen vil stå i fare for lokalt fiskeri. Oddvin Bjerkvik, som fisker med garn og bruker det omsøkte arealet som rekreasjonsområde, frykter konsekvensene.

– Lange barduner fra anlegget vil strekke seg dypt og langt ut i fjorden, slik at det vil ødelegge for garnfiske, påstår Bjerkvik.

Fiskeridirektoratet konkluderer imidlertid med at torskeoppdrett ved Alida ikke vil påvirke lokalt fiskeri nevneverdig.

UPROBLEMATISK: Torskeoppdrett ved Alida vil ikke påvirke fiskeriet i området, ifølge Falk Daniel Øveraas i Gadus Group.
UPROBLEMATISK: Torskeoppdrett ved Alida vil ikke påvirke fiskeriet i området, ifølge Falk Daniel Øveraas i Gadus Group.

– Vi vurderer samlet sett at anlegget ikke vil medføre noe vesentlig negativ effekt for de tradisjonelle fiskeriene i området.

Falk Daniel Øveraas, samfunn- og myndighetskontakt i Gadus Group, svarer slik:

– Det er Fiskeridirektoratet som vurderer dette, og vi mener selv at konfliktene med lokalt fiskeri vil være begrensede – hva fortøyninger angår vil disse være tydelig merket på sjøkart.

Dette gjenstår

Fiskeridirektoratet har ikke myndighet til å gi tillatelse i denne saken, og kommer kun med innspill. Statsforvalteren og Kystverket har allerede gitt Gadus Group tillatelse til å bruke det omsøkte arealet til torskeoppdrett.

Svarfrist for myndighetene var 2. oktober. Det er Fylkeskommunen som til slutt vurderer søknaden og eventuelt fatter endelig vedtak.

– Vanligvis behandler fylkeskommunen saken en måned etter svarfrist. Men det kan ta lengre tid. Det avhenger av kompleksiteten i saken, sa Rebekka Varne, rådgiver for akvakultur i Møre og Romsdal fylkeskommune, til Nærnett i september.

LES OGSÅ: