Kritikken hagler mot utbyggingen av ny ferjekai: – Det er galskap

Planene for den nye fergekaien på Larsnes har skapt reaksjoner hos de lokale. Flere foreslår at ferjeleia flyttes, men det sier ordføreren er urealistisk.

Publisert Sist oppdatert

SANDE: Bodil Brandal er ferjeleiets nærmeste nabo, og klar i sin tale når det kommer til hvilke tanker hun har rundt oppgraderingen.

– Det er galskap å bruke så mye penger på noe folk ikke vil ha.

Kostnadsrammen på prosjektet er på 262 millioner kroner. Dette er for hele pakken som omfatter arbeid på fire kaier som skal være med å oppgradere fergesambandet som Larsnes kai er en del av. Angående prisen for prosjektet påpeker fylkeskommunen at prisene for å oppgradere et fergesamband øker med inflasjonen, slik som alt annet nå til dags.

Brandal mener at den beste løsningen er å beholde ferjeordningen slik det er nå, med to mindre ferjer som har avgang hver time.

– Det er enkelt og greit. Da er folk fornøyde og det må da være det viktigste, poengterer Brandal.

Etterlyser en konsekvensutredning

1.januar 2025 kommer det en ny og større ferje til Larsnes ferjekai. Det nye ferja er litt større og har større kapasitet en den nåværende ferja i sambandet. Men en større ferje trenger også en større ferjekai. Denne oppgraderingen bekymrer de som bor i området.

Øystein Jarl Johansen, representant for landsbyen Larsnes stiller seg kritisk til utbyggingen av ny ferjekai. Han er blant annet urolig for hvilke konsekvenser prosjektet vil få for landsbystranda som er skapt på dugnad inne i vika hvor ferjeleia befinner seg.

– Vi er litt bekymra for hvordan det skal gå med badestranda vår som vi har rigget i sentrum. Den er meget populær både blant barn og voksne.

Johansen forteller at han har forståelse for at ferjekaia er nødvendig for å knytte sammen kommunen, men etterlyser en konsekvensutredning.

BEKYMRET: Øystein Johansen etterlyser en konsekvensutredning for utbyggingen.
DUGNAD: Landsbystranda er skapt på dugnad av de som bor på Larsnes.

– Det er viktig at nærområdet blir tatt vare på, for barn og unge først og fremst, men også for bygda ellers. Vi må ta vare på de miljømessige tiltakene vi har gjort. Vi skal tross alt bo her, og det er kanskje det viktigste, sier Johansen.

Allerede knapt med plass

En av de som mener at den beste løsningen hadde vært å flytte ferjeleiet til den andre siden av Larsnes er Åge Aarseth. Han er skipsfører for ambulansebåten som ligger til kai ved leiet.

SKUFFET: Åge Aarseth er skuffet over at det ikke er tatt hensyn til ambulansebåten.

– Når det er dårlig vær er det vanskelig å legge til kai her, så det er klart at noe må gjøres. Men det er ingen som gidder å spørre oss som bruker området.

I tillegg til at ambulansebåten allerede har dårlig plass i vika, kommer det i april en ny og større båt. Dette i kombinasjon med at fergeleiet må bygges ut for å ta imot en større ferje.

– En del av folket har et ønske om at vi flytter kaia, men det er ikke realistisk. Derfor må vi legge til rette for at ferje og andre i området skal sameksistere også i framtiden, forteller Sande ordfører Olav Myklebust.

SAMEKSISTERE: Ordføreren poengterer at man må tenke realistisk i utviklingen av kaia.

Det er ikke bare ambulansebåten som sliter med plassen. Oppstillingsplassen som er tilgjengelig i dag er allerede knapp, og stadig vekk strekker fergekøen seg langs veien, og inn i krysset til Larsnes sentrum. Ny ferje med større kapasitet vil bety flere biler i kø, noe det rett og slett ikke er plass til, forklarer ordføreren.

KNAPT MED PLASS: Selv med den mindre ferjen som er i bruk i dag, er oppstillingsplassen for liten.

En midlertidig løsning

Samtidig som planleggingen av ny ferjekai pågår, jobbes det også med planene om fastlandssamband mellom øyene. Om fastlandssambandet kommer på plass, vil den nye ferjekaia bli overflødig.

Sande fastlandssamband vil knytte øyene Voksa og Kvamsøy til fastlandet, og dermed kan Larsnes ferjekai bli nedlagt.

Møre og Romsdal fylkeskommune står fast på at ferjeleiet likevel må oppgraderes, og at det ikke kan gjøres halvveis.

– Vi driver kontinuerlig med inspeksjoner og vedlikehold. Vi må bytte ut kaiene når de er oppbrukte, og Larsnes kai er egentlig oppbrukt. Det har vi orientert godt om veldig lenge, sier fylkesvegsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Jan Tønnesen.

Han forteller at den nye kaia må være sterk nok til å ta imot de nye båtene som kommer i all slags vær, og at det ikke er aktuelt å bygge noe halvveis bare fordi det er for en kortere periode.

TRENGER OPPGRADERING: Når ferjekaia skal utbygges kan det ikke gjøres halvveis.
Powered by Labrador CMS