STUDENTSAMSKIPNADEN I VOLDA: Studentene i Volda må vente lenge for psykologtime. Studentsamskipnaden mener tilbudet er godt nok.

— Aldri hørt om en så lang kø

Trenger du som student noen å snakke med, kan du risikere å måtte vente i over ett semester for hjelp. Dette mener Studentsamskipnaden i Volda går greit.

Publisert Sist oppdatert

— Studentsamskipnaden er til for å sikre studentvelferden til Studentene i Volda, sier Rune Aasen. Han er ny administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Volda.

Studentsamskipnaden tilbyr velferdsordninger og helsetilbud som finansieres blant annet av semesteravgift studentene selv betaler. I tillegg deler samskipnaden og Høgskulen på kostnader relatert til disse tilbudene, som lønninger og lokaler. 

Likevel opplever mange studenter at psykologtilbudet gjennom samskipnaden ikke er tilstrekkelig. Det er nemlig stadig flere som sliter med psykiske problemer. 

En ny undersøkelse viser at så mye som 1 av 3 studenter har psykiske plager. 

Men Volda-studenter som ønsker seg en samtalepartner, kan risikere å måtte vente inntil ti måneder for å få hjelp.

NY DIREKTØR: Rune Aasen har lang erfaring innenfor både helse og ledelse.

Mener Studentsamskipnaden kun skal være et supplement

— Studentsamskipnaden er til for å sikre studentvelferden, sier Rune Aasen. Han er ny administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Volda. 

Han poengterer at helsetilbudet samskipnaden tilbyr, kun skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

Selv om Volda-studenter kan måtte vente opptil ti måneder på å få psykolog, mener han derfor at tilbudet Studentsamskipnaden har, er godt.

— Vi er ikke lovpålagt å ha psykologtjeneste. Skolen har andre samtaletjenester som studenthumanist og studentprest som man kan benytte seg av, mener Aasen.

Samtidig opplever flere studenter at de blir avvist hos det offentlige, og sendt videre til Studentsamskipnaden i stedet - nettopp fordi de er studenter, og fordi ventetiden hos det offentlige også er lang. 

Hos Volda kommune opplever de nemlig en større pågang enn noen sinne.

90 millioner på bok

Det er ikke pengene det står på når det gjelder å bedre velferdstilbudet til Studentsamskipnaden i Volda. 

Skipnaden har ifølge årsregnskapet over 90 millioner kroner på bok. 

Studentsamskipnaden finansieres av offentlige tilskudd, semesteravgift og egengenererte inntekter. 

— Størstedelen kommer fra utleieinntekter fra studenthyblene, inntekter fra kantinedriften og egenbetaling i barnehagen, sier Rune Aasen.

Kortere ventetid hos andre Studentsamskipnader

STUDENTRÅDGIVER I MOLDE: Eva-Merete Otterlei Børstad mener studenter må få hjelp raskt.

Ved andre studentsamskipnader i Norge er det mulighet for å få hjelp på kort tid. Man skal ikke se lenger enn til Molde for å finne en studentsamskipnad som tilbyr hjelp i løpet av en uke eller mindre. 

Rådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad ved Høgskulen i Molde mener at ventetid som overgår ett semester er for lenge. 

— Vi i Molde har skjønt at dersom du ikke får hjelp det semesteret du ber om hjelp, så har på en måte toget gått, sier Børstad.

Rune Aasen forklarer at mangel på psykologer i Volda-området gjør det vanskelig å bedre tilbudet.

— Etter pandemien har det vært stort behov for psykologer i hele kommunen. Dermed har det vært vanskelig å få tak i flere.

Han forteller at man prioriterer innenfor den lange ventelisten basert på en samtale med en deltidspsykolog ved Høgskulen.

Prioriterer utifra situasjon

Vidar Kjetil Myklebust er dosent ved Høgskulen i Volda og har som ekstrajobb å ha inngangssamtaler med studenter som ønsker å få psykolog. Han mener ti måneders ventetid ikke reflekterer virkligheten. 

— De færreste har ventet i ti måneder. Det er ikke en rettferdig måte å fremstille tilbudet på, mener Myklebust. 

DELTIDSPSYKOLOG: Vidar Kjetil Myklebust er en av psykologene ved høgskolen.

Nærnett har vært i kontakt med flere studenter som har ventet mer enn ett semester og noen opp mot ett år fra de først tok kontakt. 

Myklebust forteller at noen faktorer kan gjøre at noen studenter flyttes frem i køen. 

— Jeg evaluerer hvor kritisk situasjonen er når det gjelder suicidefare, hastegrad og eventuelt henvisning til rett instans, men vi er ikke en akutt tjeneste. Vi er for de som kan håndtere en ventetid. 

Tilbud på nett

Myklebust forklarer at Høgskulen i Volda også har et tilbud om psykolog på nett med betraktelig kortere ventetid enn det vanlige tilbudet.

— Jeg gir et brev til de studentene jeg snakker med her hvor det står at man kan få tilbud på nett. Det er det nesten ingen som benytter seg av, så dermed har vi gått fra to til èn nettbasert psykolog. 

GJENGÅENDE PROBLEM: Lange ventelister for psykologtimer til Volda-studenter er ikke noe nytt fenomen. Næravisa satte lupen på temaet allerede i 1987.

De studentene Nærnett har vært i kontakt med er ukjent med denne ordningen. Heller ikke på skolens hjemmeside er det informasjon om tilbudet. 

Både Myklebust og Aasen understreker flere ganger at Volda var en av de første til å etablere psykologtilbud for studenter i sin tid. 

Likevel avslører Næravisa fra 1987 at tilbudet har hatt behov for forbedring i mange år.

Myklebust håper på at tilbudet kan bli bedre etter nyttår. 

— Vi har ansatt en psykolog i 60% stilling fra årsskifte.

Norsk studentorganisasjon: — Trist å høre

Max Henrik Arvidsson jobber som velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon. 

Han har hørt om lange køer over alt i Norge, men er sjokkert over tallene fra Volda.

— Det er ufattelig trist å høre om dette. Jeg har ikke hørt om en så lang kø i mitt liv, faktisk. Ikke engang i de større byene som har flere studenter!

Arvidsson forteller at de i organisasjonen har satset mer på forebyggende arbeid etter pandemien.

— SHoT-undersøkelsen viser at studenter som driver med sosiale aktiviteter har det bedre. Det har en helsefremmende effekt. Vi må sikre at tilbud som for eksempel VSI har gode nok rammer til at studentene kan bli med på det.

REAGERER: Max Henrik Arvidsson er velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon. Organisasjonen skal sørge for at norske studenter blir hørt.

Hva viser SHoT?

Ferske tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at studenter sliter mer enn noen gang. 

Undersøkelsene er landsomfattende og har som mål å gi innsikt i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Også studenter i Volda har deltatt i den årvise spørreundersøkelsen.

I rapporten fra 2022 lyder det:

— Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og frem til årets undersøkelse. 

— Forekomsten av psykiske plager har økt jevnt fra nesten hver 6. student til hver 3. student i 2022.

Resultatene

Omtrent halvparten av studentene plages svært mye eller til dels av eksamensangst. En av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, mens fem prosent oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv. 

29 prosent savner noen å være sammen med. Omfanget av seksuell trakassering har også økt betraktelig. 

En høy andel studenter viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk, og flere melder at de har testet narkotika det siste året.

Behov

Direktør Aasen forklarer at studentenes behov endrer seg.   

— Det er viktig for oss i samskipnaden å få innspill på behov studentene har, sier direktør Aasen. 

Han understreker at samskipnaden har sørget for flere samtaletilbud og at de ikke er lovpålagt å tilby en psykologtjeneste. 

 

Powered by Labrador CMS